Twee participatiebijeenkomsten honden

10-09-2021 614 keer bekeken 3 reacties

Recreatieschap Rottemeren organiseert twee participatiebijeenkomsten over het uitlaten van honden in de Eendragtspolder, het Lage Bergse Bos en het Nessebos. De bijeenkomsten zijn op 20 en 21 september a.s. van 19.30 tot 21.00 uur in het hoofdgebouw van de Willem Alexander Roeibaan in Zevenhuizen.

De bijeenkomst op maandag 20 september 2021 van 19.30 tot 21.00 uur is inmiddels vol. Daarom wordt er nu op dinsdag 21 september op hetzelfde tijdstip een tweede bijeenkomst georganiseerd. U kunt zich voor deze tweede bijeenkomst opgeven via rottemeren@staatsbosbeheer.nl . Beide bijeenkomsten vinden plaats in het hoofdgebouw van de Willem Alexander Roeibaan, Nely Gambonplein 1, 2761 EH Zevenhuizen.

Zonering

Tijdens de participatiebijeenkomst wordt uitgelegd waarom het recreatieschap de zonering wil invoeren en krijgen betrokkenen de mogelijkheid om hun visie op de plannen te geven. Deze inbreng wordt vervolgens verwerkt in een voorstel, waarna het bestuur het aanwijzingsbesluit vaststelt. Na publicatie van dit aanwijzingsbesluit wordt het vervolgens van kracht.

Trouwe bezoekers

Hondenbezitters zijn trouwe bezoekers van Recreatieschap Rottemeren. Vaak komen zij dagelijks langs en lopen dan hun vaste route. Veelal leveren zij een positieve bijdrage aan het gebied. Ze zijn betrokken en signaleren en rapporteren regelmatig allerlei zaken die voor de beheerders van groot belang zijn. Helaas komt het ook voor dat honden (eigenaren) voor overlast zorgen.

Verstoring

Als het recreatieve gebruik te veel verstoring van beschermde natuurwaarden veroorzaakt, verplicht de Wet Natuurbescherming de terreinbeheerder om beschermende maatregelen te nemen. Vooral in het plasdrasgebied van de Eendragtspolder conflicteert het uitlaten van honden steeds vaker met de bijzondere natuurwaarden. Vooral loslopende en struinende honden verstoren de rust voor de vogels, waaronder veel rode lijstsoorten. Maar ook aangelijnde honden kunnen schade aanrichten.  Als terreinbeheerder is het recreatieschap verplicht om maatregelen te nemen.

Afsluiting plasdrasgebied Eendragtspolder

Afgelopen voorjaar is in het broedseizoen het centrale deel van het plasdrasgebied in de Eendragtspolder daarom afgesloten. Hier broedde onder meer een aantal roerdompen. Maar ook buiten het broedseizoen kan er sprake zijn van verstoring.

Het recreatieschap wil met de nieuwe zonering alleen de meest gevoelige zones in het gebied afsluiten voor honden. De half verharde en verharde paden blijven toegankelijk met een aangelijnde hond. Het gebied met struinpaden, het centrale deel, is niet meer toegankelijk voor honden. Daarnaast komt er een aantal vrijloopzones. Waar deze komen te liggen willen we graag bespreken tijdens de bijeenkomsten. In het broedseizoen kunnen, zoals afgelopen jaar, delen van het gebied voor iedereen afgesloten worden.

Nessebos

In het Nessebos zijn de natuurwaarden ook maatgevend. Hier staan al lange tijd verbodsborden voor honden. Dat wordt nu formeel met een aanwijzingsbesluit geregeld.

Rundereiland

Het eiland met de Schotse Hooglanders in het Lage Bergse Bos is nu verboden voor honden Op het doorgaande pad zijn aangelijnde honden toegestaan. In de praktijk blijkt deze regeling bij het handhaven hier niet te werken  Het recreatieschap kiest er daarom voor om een aanlijnplicht in te stellen voor het hele eiland.

Toekomstig beleid

In de toekomst volger er nog meer maatregelen voor het hondenbeleid. Zo wil het schap regels stellen voor grote groepen honden en volgen zoneringen voor andere gebieden, waar sprake is van hinder door honden. Daarover worden op een later moment bijeenkomsten georganiseerd.

Het is allerminst de bedoeling om de Rottemeren onaantrekkelijk te maken voor honden. Maar gezien de toenemende druk van recreanten, honden, wetgeving  en herwaardering van natuurwaarden is betere regulering noodzakelijk.

Aanmelden

De eerste bijeenkomst op 20 september is inmiddels vol. Maar u bent van harte uitgenodigd mee te denken tijdens de tweede participatiebijeenkomst op dinsdag 21 september 2021. U kunt zich daarvoor opgeven via rottemeren@staatsbosbeheer.nl. Vanwege coronamaatregelen is er een beperkte hoeveelheid plaatsen. Meld u dus snel aan, want vol is vol.

3  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Wim Stam 17-09-21 om 11:01

Het is mij volstrekt een raadsel waarom de zgn. ‘Natuurbeheerders’ in Nederland zo’n rare fobie tegen honden hebben. De natuur is er mijns inziens voor alle dieren, dus ook voor honden. Dan lezen we weer dat vogels en paarden er last van hebben! Misschien hebben honden ook wel last van paarden, dus laat paarden (en paardenpoep) dan niet meer toe. Vissen en kleine knaagdieren hebben met zekerheid last van vogels, jullie sluiten toch ook geen gebieden af voor vogels? Eten en gegeten worden is de regel in de natuur, honden zijn hierop een zeer positieve uitzondering. Bovendien zeer nuttige en behulpzame dieren (ooit gehoord van een blinde geleide kat. Of van een wolf die de opsporing van de politie helpt? Of van een vogel die mensen met PTSS bijstaat?). Kan het svp eens afgelopen zijn met het honden pesten door ‘natuurbeheerders’? Het lijkt wel of jullie denken dat jullie de plaatsvervangers van God op aarde zijn, zoals jullie denken dat jullie alleen kunnen bepalen wat ‘in de natuur hoort.

Jo Dister 15-11-21 om 11:15

Graag wil ik mijn ervaring met u delen als veelvuldig wandelaar in het Rottemerengebied.

Ik juich een stringent beleid voor uitlaten van honden van harte toe. Te vaak maak ik mee dat een loslopende hond naar mij toekomt en tegen mij aanspringt, hetgeen ik als zeer bedreigend ervaar. Eenmaal schade aan jas e.d. Krijg dan een sorry, Maar het kwaad is geschied.

De goede hondenbezitters niet te na gesproken, maar het komt veelvuldig voor dat honden niet naar hun bazen luisteren en geen overwicht op hun huisdier hebben.

laat het gebied voor zowel wandelaars als uitbaters van honden prettig toegankelijk zijn met een goed zone beleid.

Anoniem 09-12-21 om 19:17

Beste Wim,

Heb je ooit een niet aangelijnde blindengeleidehond gezien?

Helemaal eens met Jo.

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.