Vergaderingen

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van Recreatieschap Rottemeren vergadert 3 keer per jaar. In 2021 op 17 mei, 5 juli en 13 december van 14:30 - 16:00 uur. Deze vergaderingen zijn openbaar. Twee weken vooraf aan de AB vergadering worden de agenda en de bijbehorende stukken geplaatst.

In verband met de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het COVID-19 virus is het een digitale bijeenkomst. Indien u wilt deelnemen kunt u zich aanmelden via het contactformulier.

Dagelijks Bestuur

De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (DB) zijn besloten en vinden in 2021 plaats op 29 maart, 19 april, 31 mei en 11 oktober. 

Cookie-instellingen