Vergaderingen

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van recreatieschap Rottemeren vergadert 2 keer per jaar. In 2019 op 8 juli 15:30 - 17:00 uur en 2 december 14:30 - 16:00. Deze vergaderingen zijn openbaar. De locatie is Retraiterie Rottemerenen.  Twee weken vooraf aan de AB vergadering worden de agenda en de bijbehorende stukken geplaatst.

Dagelijks Bestuur

De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (DB) zijn besloten en vinden in 2019 plaats op 25 maart, 27 mei en 4 november. 

Cookie settings