Vergaderingen

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van recreatieschap Rottemeren vergadert 2 keer per jaar: op 8 juli en 2 december in 2019. Deze vergaderingen zijn openbaar en starten 15:30 - 17:00 uur. De locatie is nog te bepalen. Twee weken vooraf aan de AB vergadering worden de agenda en de bijbehorende stukken geplaatst.

Dagelijks Bestuur

De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (DB) zijn besloten en vinden in 2019 plaats op 25 maart, 27 mei en 4 november.