Baggerwerkzaamheden schonere Bleiswijkse Zoom na verhuizing vissen

20-04-2020 704 keer bekeken 0 reacties

Binnenkort starten de baggerwerkzaamheden in de Bleiswijkse Zoom, een geliefd recreatiegebied langs de Rotte. Voordat de sliblaag uit de plas kan worden verwijderd, zijn eerst de vissen in veiligheid gebracht. Met medewerking van Sportvisserij Zuidwest Nederland zijn duizenden kilo’s vis verhuisd naar visverenigingen en naar wateren in het Lage en Hoge Bergse Bos.

De video ‘visstandbeheer Bleiswijkse Zoom’ toont hoe afvisdeskundigen de vissen meten, wegen en selecteren. Na afloop van de werkzaamheden wordt een deel van de vis teruggeplaatst in de plas.

“Voor gezond en helder water is het belangrijk dat er een goede balans is in wat er groeit en bloeit in en om de plas”, aldus hoogheemraad Agnes van Zoelen. “In de Bleiswijkse Zoom is die balans nu niet goed. Om ervoor te zorgen dat het ecosysteem van dit water- en groengebied zich kan herstellen, nemen we verschillende maatregelen. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Recreatieschap Rottemeren en gemeente Lansingerland zetten zich samen in om de Bleiswijkse Zoom natuurlijk schoner en gezonder te maken.”

Natuurlijk schoner

Eén van die maatregelen is een evenwichtige visstand. Hiervoor komt na de werkzaamheden een deel van de vis terug in de plas. Alle snoeken, alen, ruisvoorns en zeelten worden teruggezet. En van de karpers en brasems komen alleen de mooiste exemplaren terug in de plas, zo is afgesproken met Sportvisserij Zuidwest Nederland. Deze laatstgenoemde vissoorten woelen namelijk in de bodem, waardoor het water troebel wordt en minder licht doorlaat. Dit kan het water verstikken en versterkt de kans op algengroei. Vooral ’s zomers, als het lang droog en warm weer is, neemt de hoeveelheid blauwalgen toe. Dit is vervelend en niet veilig voor de recreanten van de Bleiswijkse Zoom, want zwemmen en spelen in water met blauwalg kan leiden tot gezondheidsklachten.

Meerdere maatregelen

Om de algengroei in de zwemplas te beperken, is een combinatie van maatregelen nodig. Aannemer JP Schilder BV start na de zomer met het verwijderen van de fosfaatrijke baggerlaag van de bodem van de plas. Ook wordt het water vanuit de Rotte omgeleid, omdat in dit water veel voedingstoffen zitten, waardoor algen kunnen groeien. Om fosfaat in de Bleiswijkse Zoom te binden, wordt Phoslock© gebruikt. Dit is een soort klei met lanthaan, een stof die fosfaat sterk bindt. Verder worden delen van de waterkanten zo ingericht, dat er goed oeverplanten kunnen gaan groeien. Begroeide oevers zorgen op een natuurlijke manier voor verbetering van de waterkwaliteit en biodiversiteit. Tenslotte komen er meer plantminnende vissen terug in de plas en minder vissen die de bodem omwoelen. Zo blijft de Bleiswijkse Zoom een fijne plek waar omwonenden,
natuurliefhebbers, recreanten, zwemmers en vissers de komende jaren weer volop
kunnen genieten.

Deze integrale aanpak voor het verbeteren van de Bleiswijkse Zoom wordt voor een deel
gefinancierd met een subsidie uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en een bijdrage van Provincie Zuid Holland.

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Cookie-instellingen