Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) bestuurt recreatieschap Rottemeren, het Dagelijks Bestuur (DB) stuurt de dagelijkse aangelegenheden aan. Het AB vergadert 2 x per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar. Het DB vergadert circa 4 x per jaar.

Tijdens deze vergaderingen worden adviezen en voorstellen over inrichting, beheer en onderhoud besproken. Het bestuur neemt daar besluiten over.

Leden Dagelijks Bestuur 

  • Bert Wijbenga, voorzitter, gemeente Rotterdam
  • Simon Fortuyn, gemeente Lansingerland
  • Daan de Haas, gemeente Zuidplas

Leden Algemeen Bestuur

  • Dhr. B. Wijbenga voorzitter, gemeente Rotterdam
  • Dhr. S. de Langen, gemeente Rotterdam
  • Dhr. S. Fortuyn, gemeente Lansingerland - plaatsvervanger dhr. A. Abee
  • Mw. K. Arends, gemeente Lansingerland - plaatsvervanger dhr. A. Abee
  • Dhr. D.A. de Haas, gemeente Zuidplas - plaatsvervanger dhr. S. Stoop
  • Dhr. J. Hordijk, gemeente Zuidplas - plaatsvervanger dhr. S. Stoop

Dagelijks Bestuur Recreatieschap Rottemeren: Daan de Haas, Bert Wijbenga en Simon Fortuyn.