Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) bestuurt recreatieschap Rottemeren, het Dagelijks Bestuur (DB) stuurt de dagelijkse aangelegenheden aan. Het AB vergadert 2 x per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar. Het DB vergadert circa 4 x per jaar.

Tijdens deze vergaderingen worden adviezen en voorstellen over inrichting, beheer en onderhoud besproken. Het bestuur neemt daar besluiten over.

Dagelijks Bestuur 

 • Bert Wijbenga, voorzitter, gemeente Rotterdam
 • Simon Fortuyn, gemeente Lansingerland
 • Daan de Haas, gemeente Zuidplas
 • Frans van der Meer, secretaris

Algemeen Bestuur

 • Dhr. B. Wijbenga voorzitter, gemeente Rotterdam
 • Dhr. S. de Langen, gemeente Rotterdam
 • Dhr. S. Fortuyn, gemeente Lansingerland - plaatsvervanger dhr. A. Abee
 • Mw. K. Arends, gemeente Lansingerland - plaatsvervanger dhr. A. Abee
 • Dhr. D.A. de Haas, gemeente Zuidplas - plaatsvervanger dhr. S. Stoop
 • Dhr. J. Hordijk, gemeente Zuidplas - plaatsvervanger dhr. S. Stoop
 • Dhr. F. van der Meer, secretaris

Dagelijks Bestuur Recreatieschap Rottemeren: Daan de Haas, Bert Wijbenga en Simon Fortuyn.

Cookie settings