Kader en koers

Het recreatiegebied Rottemeren is al meer dan vijftig jaar in trek bij inwoners van de gemeenten Zuidplas, Lansingerland en Rotterdam en anderen. Ze gaan er heen om de natuur te beleven, te recreëren en om te (water)sporten.  

Ruimte voor een groenblauwe toekomst

Dit grote, groene gebied met de rivier de Rotte als ruggengraat wordt steeds belangrijker. Daar zijn meerdere redenen voor: de verstedelijking in de omgeving, klimaatopgaven en het belang van groen voor gezondheid en welzijn. Daarom wil het recreatieschap Rottemeren het bijzondere en kwetsbare landschap van de Rottemeren behouden, versterken en verder ontwikkelen voor toekomstige generaties en daarbij actieve vormen van vrijetijdsbesteding stimuleren. Dat doet het recreatieschap op een duurzame manier, rekening houdend met klimaatverandering en samen met organisaties uit het gebied.

In 2018 is voor de Rottemeren de notitie Ruimte voor een groenblauwe toekomst opgesteld. Deze geeft voor de komende 30 à 40 jaar de koers aan voor het recreatiegebied Rottemeren.

Recreatiegebied Rottemeren

Van een strategische handelsverbinding met het achterland is de Rotte de recreatieve verbinding tussen stad en land geworden. Een unieke verbinding van het buitengebied met het centrum van Rotterdam, van bron tot dam.

Het Rottemerengebied heeft belangrijke recreatieve trekpleisters. Voor honderdduizenden mensen is het gebied van belang als recreatieplek, woonplek, werkplek, en mooie fietsverbinding en als vestigingslocatie voor ondernemingen.

Cookie-instellingen