Grootschalige ingreep essentaksterfte afgerond

08-11-2022 218 keer bekeken 0 reacties

Staatsbosbeheer heeft de grootschalige aanpak van de essentaksterfte afgerond met de laatste boswerkzaamheden aan de oostzijde van de Rotte.

In 2017 heeft het bestuur van recreatieschap Rottemeren ingestemd met het voorstel van Staatsbosbeheer om de gevolgen van de essentaksterfte te gaan aanpakken. Uit inventarisaties bleek toen namelijk dat een zeer groot deel van de essen aangetast was door deze besmettelijke schimmelziekte. Daarnaast is toen afgesproken gelijktijdig te werken aan de verjonging en verbetering van het bestaande bosbestand om een gezonder en meer gevarieerd bos te krijgen, dat veel beter opgewassen is tegen ziektes en plagen. Door deze werkzaamheden uit te voeren per deelgebied over een periode van vier jaar, bleef de impact voor mens, plant en dier zo klein mogelijk. Aan deze grootschalige ingrepen is nu een eind gekomen.

Nieuwe bomen en struiken

Ondanks dat er veel bomen verdwenen zijn, is er een nog veel groter aantal jonge bomen en struiken aangeplant in de afgelopen vijf jaar. De grote variatie aan nieuwe soorten bomen en struiken zorgt ervoor dat het bos beter toekomstbestendig is, hogere natuurwaarden heeft, en bovendien aantrekkelijker voor de bezoeker van het recreatieschap. Daarnaast geeft het planten van jonge bomen tussen oudere bomen ook een betere leeftijdsopbouw, wat weer ten goede komt aan de algemene vitaliteit van het bos.

Gespaarde essen

Op enkele plaatsen en lanen zijn er essen blijven staan. Met bewoners en actiegroepen zijn deze locaties in goed overleg bepaald. Deze plekken worden jaarlijks gemonitord om de toestand van de essen te volgen. Mocht ingrijpen noodzakelijk zijn omdat de bomen snel achteruit gaan en voor gevaarlijke situaties gaan zorgen, zal ingrijpen alsnog noodzakelijk zijn.

Toekomstig bosbeheer

Om het bos gezond en vitaal te houden, blijft regelmatig bosbeheer ook in de toekomst noodzakelijk. Voortaan zullen in een cyclus van zes jaar alle deelgebieden een keer aangepakt worden. Per jaar wordt er voor het betreffende deelgebied  bepaald welke boswerkzaamheden en ingrepen nodig zijn. Afhankelijk van de grootte van de ingreep zullen er informatiebijeenkomsten worden gehouden om omwonenden en bezoekers op de hoogte te stellen. Al zal de impact van de boswerkzaamheden naar verwachting niet meer zo groot zijn als in de afgelopen jaren.

Regulier bosonderhoud

Naast het jaarlijkse bosonderhoud in één van de deelgebieden, kan er kleinschalig bosonderhoud nodig zijn in de andere delen van de Rottemeren. Dit omvat onder anderhet toegankelijk houden van voet- en fietspaden of om overhangende takken en gevaarlijke bomen weg te halen. Ook ander regulier snoeiwerk blijft nodig.

Calamiteiten

Het blijft altijd mogelijk dat er vanwege storm of onverhoopte ziekte veel schade aan de bomen ontstaat. In het belang van de veiligheid blijft het in die situaties mogelijk dat er bomen gekapt worden.

Aanplant

In het komende plantseizoen zal op de open plekken die ontstaan zijn bij de laatste boswerkzaamheden nog bosplantsoen worden bijgeplant. Op een aantal plaatsen is gepland dat er ook nog solitaire bomen van een groter formaat worden neergezet.

 

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.